1. Polska 14 lotów
2. Niemcy 10 lotów
3. Stany Zjednoczone 10 lotów
4. Wielka Brytania 2 loty
5. Włochy 2 loty